Geografia - Geography (FCE)

 
Domanda Risposta
stan
Rhode Island to najmniejszy stan w USA.
inizia ad imparare
a state
Rhode Island is the smallest state in the USA.
natura
Chciał podróżować po świecie i odkrywać cuda natury.
inizia ad imparare
nature
He wanted to travel around the world and discover the wonders of nature.
miejski
Czuła się uwięziona w miejskiej dżungli, więc przeniosła się na wieś.
inizia ad imparare
urban
She felt trapped in the urban jungle, so she moved to the country.
hrabstwo
Nasze hrabstwo składa się z kilku miasteczek i wiosek.
inizia ad imparare
a county
Our county consists of several towns and villages.
kanał
Wenecja jest znana jako Miasto Kanałów.
inizia ad imparare
a canal
Venice is known as the City of Canals.
stolica
Stolica Niemiec była kiedyś przedzielona murem.
inizia ad imparare
a capital
The capital of Germany used to be divided by a wall.
prowincja
Alberta to nazwa kanadyjskiej prowincji.
inizia ad imparare
a province
Alberta is the name of a Canadian province.
+19 schede
La lezione è parte del corso
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(Un totale di 1.251 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.