Usługi - Services (FCE)

 
Domanda Risposta
dojeżdżający
Wiele osób dojeżdża do pracy - podróżują autobusem albo pociągiem.
inizia ad imparare
a commuter
Many people in big cities are commuters - they travel to work by bus or train.
wyrok
Sędzia ogłosił zabójcy wyrok.
inizia ad imparare
a sentence
A judge pronounced a sentence on the killer.
rezerwacja
Mam rezerwację na nazwisko Bond.
inizia ad imparare
a reservation
I have a reservation in the name of Bond.
staw
W stawie nie ma już tylu kaczek, co zeszłego roku.
inizia ad imparare
a pond
There aren't as many ducks in the pond as there were last year.
artefakt
Na wystawie pokazano rzymskie artefakty ze srebra, takie jak monety i bransoletki.
inizia ad imparare
an artefact
The exhibition featured Roman silver artefacts, such as coins and bracelets.
opłata za wstęp
Aby wejść do muzeum musisz uiścić opłatę za wstęp.
inizia ad imparare
an entrance fee
In order to enter the museum you need to pay an entrance fee.
operacja
policzalne i niepoliczalne
Przechodziła operacje serca kilka razy.
inizia ad imparare
surgery
She underwent heart surgery several times.
+57 schede
La lezione è parte del corso
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(Un totale di 1.251 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.