FCE - Phrasal verbs 2

 
Domanda Risposta
dziać się
Nigdy nie mówił mi co działo się w szkole.
inizia ad imparare
to go on
He never told me what went on at school.
zalogować się (do czegoś/ na coś)
Zaloguj się na noszą stronę internetową, by zdobyć więcej informacji.
inizia ad imparare
to log onto sth
Log onto our website to get more information.
wysiadać
Wysiadamy na następnym przystanku.
inizia ad imparare
to get off
We're getting off at the next stop.
wybuchać
Mówią, że w centrum miasta wybuchła bomba.
inizia ad imparare
to go off
I hear that a bomb has gone off in the centre of town.
besztać kogoś
Zbeształa swoje dzieci za niegrzeczne zachowanie.
inizia ad imparare
to tell sb off
She told her children off for being naughty.
zniechęcać
Twój opis zniechęcił mnie do tego kursu.
inizia ad imparare
to put sb off
Your description has put me off that course.
wylogować się
Nie zapomnij wylogować się z systemu.
inizia ad imparare
to log off / to log out
Don't forget to log off the system.
+19 schede
La lezione è parte del corso
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(Un totale di 1.251 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.