Języki - Languages (FCE)

 
Domanda Risposta
biegły, płynny
Po czterech latach w Kanadzie mówiła płynnie po angielsku.
inizia ad imparare
fluent
After four years spent in Canada she spoke fluent English.
akcent
Mówił po angielsku z bardzo silnym hinduskim akcentem.
inizia ad imparare
an accent
He spoke English with a very strong Hindu accent.
trudny, stanowiący wyzwanie
To był projekt stanowiący wyzwanie, ale również ekscytujący.
inizia ad imparare
challenging
It was a challenging project, but also an exciting one.
wielojęzyczny
Pracuję w wielojęzycznym otoczeniu z ludźmi z całego świata.
inizia ad imparare
multilingual
I work in a multilingual environment with people from all over the world.
interpunkcja
Przecinki, kropki i znaki zapytania to wszystko znaki interpunkcyjne.
inizia ad imparare
punctuation
Commas, full stops and question marks are all punctuation marks.
kurs językowy
Zagraniczne kursy językowe to najlepszy sposób, żeby nauczyć się nowego języka.
inizia ad imparare
a language course
Language courses abroad are the best way to learn a new language.
sprawdzić
Sprawdź słowa, których nie znasz, w słowniku.
inizia ad imparare
to look something up
Look up the words you are not familiar with in a dictionary.
+14 schede
La lezione è parte del corso
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(Un totale di 1.251 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.