Praca - Work (FCE)

 
Domanda Risposta
wypalić się
Jeśli dalej będzie pracował po 15 godzin na dobę, bardzo szybko się wypali.
inizia ad imparare
to burn out
If he continues to work 15 hours per day, he'll burn himself out.
wręczyć wymówienie
Atmosfera była na tyle zła, że Brian zdecydował się w końcu wręczyć wymówienie.
inizia ad imparare
to hand in your notice
The atmosphere was so bad that Brian eventually decided to hand in his notice.
dyrektor zarządzający
Nowy dyrektor zarządzający jest bardzo wymagający.
inizia ad imparare
a managing director
The new managing director is very exacting.
pensja
Osoba, która w końcu dostała pracę, była bardzo zadowolona. W końcu jej roczna pensja opiewa na 25 000 funtów.
inizia ad imparare
a salary
The person who eventually got the job was very happy. After all, he would receive an annual salary of £25,000.
wysoka odprawa
dosłownie: "złoty uścisk dłoni"
Rada dyrektorów postanowiła przyznać mu wysoką odprawę.
inizia ad imparare
a golden handshake
The Board of Directors decided to give him a golden handshake.
dojeżdżać (do pracy, szkoły itp.)
Dojeżdżam z Croydon do centralnego Londynu każdego dnia.
inizia ad imparare
to commute
I commute from Croydon to central London every single day.
kwalifikacje
Jej kwalifikacje są dość słabe.
inizia ad imparare
qualifications
Her qualifications are rather weak.
+33 schede
La lezione è parte del corso
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(Un totale di 1.251 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.