FCE - Phrasal verbs 1

 
Domanda Risposta
zwalniać
Jeśli nie zwolnisz, wątpię, żebyśmy dojechali tam w jednym kawałku.
inizia ad imparare
to slow down
If you don't slow down, I doubt we can get there in one piece.
zepsuć się
Dlaczego się spóźniłeś? Znów zepsuł się autobus?
inizia ad imparare
to break down
Why are you late? Did the bus break down again?
natknąć się na
Jest najtrudniejszą uczennicą, na jaką kiedykolwiek się natknąłem.
inizia ad imparare
to come across sb / sth
She is the most difficult student I have ever come across.
odkładać
Natychmiast odłóż to pudełko!
inizia ad imparare
to put sth away
Put this box away right now!
szukać
Szukam mojego zegarka. Czy go widziałeś?
inizia ad imparare
to look for sb (sth)
I'm looking for my watch. Have you seen it?
wypełniać coś
Musisz wypełnić formularz rejestracyjny zanim będziesz mógł skorzystać z biblioteki.
inizia ad imparare
to fill sth in
You have to fill in a registration form before you can use the library.
opiekować się
Poprosimy mojego brata, żeby zaopiekował się dzieckiem na kilka godzin.
inizia ad imparare
to look after sb/yourself
We'll ask my brother to look after the baby for a couple of hours.
+14 schede
La lezione è parte del corso
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(Un totale di 1.251 schede)

Prova il corso gratuitamente

Commenti:

magdamisiak Ha scritto: 2017-01-13 14:12:10
wylogujcie mnie

magdamisiak Ha scritto: 2017-01-13 14:13:38
dlaczego mnie nie wylogowaliście a prosiłam

magdamisiak Ha scritto: 2017-01-13 14:15:39
ggtvfggtgrytgyrrgyet5ytrytgtgfhfythhuyt5thtytyut6t6uwjehyryrfgrtruyghrgyurgfyrgdcgvcdgvcgrft4tyrhfyfyhgfyffvbgycfrbfbgcbgbgb gbgbd b b b bbb b bcrbcbcb bbcbgbcrbrbcbc bb bbbbbBCBFCBFFFFFFFFFFFFFFFFFFRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHFFFFFFFFFFFFFFFFFRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRFbgfgfrrrrcbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyybbbbbbbbcrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrryrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Devi essere accedere per pubblicare un commento.