Idiomy - Idioms (FCE)

 
Domanda Risposta
nadstawiać za kogoś karku
Ostatni raz nadstawiam za ciebie karku!
inizia ad imparare
to stick (one's) neck out for sb
It's the last time I'm sticking my neck out for you!
mieć po dziurki w nosie
Mam po dziurki w nosie twojego wiecznego narzekania.
inizia ad imparare
to be sick and tired of
I'm sick and tired of your constant complaints.
nieograniczone możliwości
To kraj, w którym są nieograniczone możliwości.
inizia ad imparare
sky's the limit
This is a sky’s-the-limit country.
spędzać czas
Głównie spędzam czas z przyjaciółmi ze szkoły.
inizia ad imparare
to hang out
I mostly hang out with my friends from school.
w gorącej wodzie kąpany
Jest bardzo spokojny i rozsądny, ale jego brat jest w gorącej wodzie kąpany.
inizia ad imparare
a hothead
He’s a very calm, moderate person, but his brother is a hothead.
rozpłynąć się w powietrzu (zniknąć)
Nagle zniknęła, jakby rozpłynęła się w powietrzu.
inizia ad imparare
to disappear into thin air
She suddenly disappeared into thin air.
ani mru mru
Zdradzę ci swój sekret, ale ani mru mru.
inizia ad imparare
don't tell a soul
I'll let you in on my secret, but don't tell a soul.
+15 schede
La lezione è parte del corso
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(Un totale di 1.251 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.