Środowisko naturalne - Nature and environment (FCE)

 
Domanda Risposta
spaliny
Dymy fabryczne zanieczyszczają powietrze w naszym mieście.
inizia ad imparare
fumes
Factory fumes are contaminating the air in our town.
efekt cieplarniany
Efekt cieplarniany sprawia, że na naszej planecie robi się cieplej.
inizia ad imparare
greenhouse effect
The greenhouse effect is making our planet warmer.
ekologiczny
Ten symbol oznacza, że to produkt ekologiczny.
inizia ad imparare
ecological
This sign means it's an ecological product.
las deszczowy
Tropikalne lasy deszczowe bywają nazywane płucami Ziemi.
inizia ad imparare
rainforest
Tropical rainforests are sometimes referred to as the Earth's lungs.
dzika przyroda
Turystyka bywa niebezpieczna dla dzikiej przyrody.
inizia ad imparare
wildlife
Tourism can be dangerous to wildlife.
odzyskiwać surowce wtórne
Rada zachęca nas do odzyskiwania surowców wtórnych z domowych śmieci.
inizia ad imparare
to recycle
The council is encouraging us to recycle more household rubbish.
energia słoneczna
Ten dom wykorzystuje energię słoneczną.
inizia ad imparare
solar power
This house runs on solar power.
+17 schede
La lezione è parte del corso
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(Un totale di 1.251 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.