Pogoda - Weather (FCE)

 
Domanda Risposta
tornado
Tornado to gwałtowny wiatr z trąbą powietrzną.
inizia ad imparare
a tornado
A tornado is a violent storm with a whirlwind.
śnieg
Przez całą noc padał śnieg, a teraz wszystko jest białe.
inizia ad imparare
snow
It's been snowing all night and now everything is white.
ulewa
To nie był zwykły deszcz, to była ulewa!
inizia ad imparare
a downpour
It wasn't just ordinary rain, it was a downpour.
w siódmym niebie
Byli w siódmym niebie kiedy wygrali loterię.
inizia ad imparare
on cloud nine
They were on cloud nine when they won the lottery.
grad
Ziarna gradu mają strukturę warstwową, mogą być nieregularne i zbite.
inizia ad imparare
hail
Hail stones are layered and can be irregular and clumped together.
mgła
Przez mgłę słabo było widać drogę przed nami.
inizia ad imparare
fog
The fog made it hard to see the road in front of us.
susza
Susza to długi okres kiedy nie ma deszczu, a ziemia jest sucha.
inizia ad imparare
a drought
A drought is a long period when there is no rain and land is dry.
+25 schede
La lezione è parte del corso
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(Un totale di 1.251 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.