FCE - Phrasal verbs 3

 
Domanda Risposta
gasić
Zgaś swojego papierosa, tutaj nie wolno palić.
inizia ad imparare
to put sth out
Put out your cigarette, you can't smoke in here.
wykręcić się od czegoś
Gdybym tylko mógł wykręcić się od tego spotkania! Jestem taki zajęty.
inizia ad imparare
to get out of sth
I wish I could get out of this meeting! I'm so busy.
przysparzać komuś kłopotu
Nie chcę ci przysparzać kłopotu, więc zostanę tylko na jedną noc.
inizia ad imparare
to put sb out
I don't want to put you out, so I'll stay only for one night.
wychodzić z czegoś
Drzwi kierowcy otworzyły się i z samochodu wyszła starsza kobieta.
inizia ad imparare
to get out
The driver's door opened and an elderly woman got out of the car.
gasnąć
Gdy zgasły światła, naprawdę się przestraszyliśmy.
inizia ad imparare
to go out
When the lights went out we got really scared.
rozdawać
Rozdano arkusze i mieliśmy godzinę na ukończenie testu.
inizia ad imparare
to give sth out
The papers were given out and we had an hour to do the test.
wychodzić
Wyjdźmy, robi się późno.
inizia ad imparare
to go out
Let's go out, it's getting late.
+16 schede
La lezione è parte del corso
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(Un totale di 1.251 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.