Zakupy - Shopping (FCE)

 
Domanda Risposta
zdzierstwo
Te wszystkie filmy w 3D to straszne złodziejstwo!
inizia ad imparare
a rip-off
All those 3D movies are such a rip-off!
robić zakupy
W każdy poniedziałek robi zakupy w Mafebury's.
inizia ad imparare
to do the shopping
She does the shopping at Mafebury's every Monday.
klient
Klienci stali w kolejce na zewnątrz sklepu.
inizia ad imparare
a customer
Customers were queuing outside of the shop.
apteka
Pójdę do apteki po syrop przeciwkaszlowy.
inizia ad imparare
a chemist's
I'll go to the chemist's to get some cough syrup.
oglądanie wystaw sklepowych
Jedyny rodzaj zakupów na jakie mnie teraz stać to oglądanie wystaw sklepowych.
inizia ad imparare
window-shopping
The only kind of shopping I can afford right now is window shopping.
sprzedawać
Byliśmy zmuszeni sprzedać dom i przenieść się do mniejszego.
inizia ad imparare
to sell
We were forced to sell the house and move to a smaller one.
wyprzedaż
Taki zestaw normalnie kosztuje 150 funtów, ale na wyprzedaży kupiłem go za 75.
inizia ad imparare
a sale
A set like this one usually costs £150, but I got it for £75 in a sale.
+33 schede
La lezione è parte del corso
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(Un totale di 1.251 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.