W drodze - On the road (FCE)

 
Domanda Risposta
ograniczenie prędkości
Ograniczenie prędkości w większości miast wynosi 30 mil na godzinę.
inizia ad imparare
a speed limit
The speed limit in most towns and cities is 30 miles per hour.
autostrada
Sieć autostrad jest w tym kraju słabo rozwinięta.
inizia ad imparare
a motorway
The motorway network is poorly developed in this country.
roboty drogowe
Roboty drogowe są jedną z głównych przyczyn korków w Wielkiej Brytanii.
inizia ad imparare
roadworks
Roadworks are one of the primary causes of traffic jams in the UK.
zahamować
Pamiętaj, by hamować delikatnie, bo droga może być oblodzona.
inizia ad imparare
to brake
Remember to brake gently, as the road might be icy.
zapinać
Pamiętaj o zapięciu pasów kiedy wsiadasz do samochodu.
inizia ad imparare
to fasten
Remember to always fasten your seatbelt when you get into the car.
komunikacja miejska
Z komunikacji miejskiej korzystam jedynie gdy zepsuje się mój samochód.
inizia ad imparare
public transport
I only use public transport when my car breaks down.
ogromny korek samochodowy
Wypadek spowodował ogromny zator na głównej ulicy miasta.
inizia ad imparare
a gridlock
An accident created a terrible gridlock on the main thoroughfare of the city.
+35 schede
La lezione è parte del corso
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(Un totale di 1.251 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.