Media - The media (FCE)

 
Domanda Risposta
dziennikarz
Dziennikarz przygotował pytania do wywiadu.
inizia ad imparare
a journalist
The journalist prepared some questions for the interview.
paparazzi
Paparazzi zrobili jej kilka zdjęć w klubie.
inizia ad imparare
paparazzi
Paparazzi took some pictures of her in the club.
film dokumentalny
Na Kanale 1 jest dziś wieczorem ciekawy film dokumentalny.
inizia ad imparare
a documentary
There is an interesting documentary on Channel 1 tonight.
główny artykuł
Nasz główny artykuł w tym miesiącu dotyczy przyszłości technologii informacyjnej.
inizia ad imparare
a feature
Our feature this month is on the future of information technology.
kanał, program
Ten program jest nudny, zmieńmy kanał.
inizia ad imparare
a channel
This show is boring, let's change the channel.
redaktor
Redaktor wprowadził do tekstu pewne poprawki.
inizia ad imparare
an editor
The editor introduced some corrections to the text.
bieżące wydarzenia
Nie śledzę wszystkich bieżących wydarzeń.
inizia ad imparare
current affairs
I don't keep up to date with all the current affairs.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(Un totale di 1.251 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.