FCE - Phrasal verbs 4

 
Domanda Risposta
zapinać coś
Zjadłam tak dużo, że nie mogę zapiąć spodni.
inizia ad imparare
to do sth up
I've eaten so much that I can't do up my trousers!
odbierać
Muszę odebrać dzieci ze szkoły.
inizia ad imparare
to pick sb/sth up
I have to pick the kids up from school.
dogonić
Miałem skurcz i nie mogłem dogonić reszty pływaków.
inizia ad imparare
to catch up
I had a cramp and couldn't catch up with the rest of the swimmers.
podnieść
Czy możesz podnieść swoje zabawki z podłogi?
inizia ad imparare
to pick sb/sth up
Could you pick up your toys from the floor?
mówić głośniej
Mów głośniej! Nic nie słyszę.
inizia ad imparare
to speak up
Speak up! I can't hear a word you're saying.
rzucać
Czy nadal palisz? Powinieneś już to rzucić.
inizia ad imparare
to give up sth (2)
Do you still smoke? You should give it up already.
zatrzymywać
Przepraszam za spóźnienie, coś mnie zatrzymało w biurze.
inizia ad imparare
to hold sb/sth up
I'm sorry for being late, I got hold up at the office.
+27 schede
La lezione è parte del corso
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(Un totale di 1.251 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.