Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"

3.8  2    27 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
zwrócić czyjąś uwagę
Małe dzieci starają się zwrócić uwagę swoich rodziców za wszelką cenę.
inizia ad imparare
catch one's attention/catch one's eye
Little children try to catch their parents' attention at all costs.
znaleźć się w potrzasku
Moja siostra zawsze kłóci się z mamą i ja znajduje się wtedy w potrzasku.
inizia ad imparare
be caught in the middle
My sister and mum are always arguing and I'm caught in the middle.
zamarznąć na śmierć
Trzech bezdomnych zamarzło na śmierć w zeszłym tygodniu.
inizia ad imparare
catch one's death of cold
Three homeless people caught their deaths of cold last week.
złapać kogoś na gorącym uczynku
Ciocia Gosia przyłapała Anię na gorącym uczynku, kiedy dziewczynka karmiła psa pod stołem.
inizia ad imparare
catch somebody red-handed
Aunt Margaret caught Ann red-handed when the girl was feeding the dog under the table.
chwytać ofiarę
Kot Zosi złapał ofiarę i bawił się nią przez kilka godzin.
inizia ad imparare
catch the prey
Sophie's cat caught the prey and was playing with it for a few hours.
złapać złodzieja
Policja szybko złapała złodzieja.
inizia ad imparare
catch a thief
The police quickly have caught a thief.
przeziębić się
W zeszłym tygodniu złapałam przeziębienie i nie chodziłam na siłownię.
inizia ad imparare
catch a cold
Last week I caught a cold and didn't go to the gym.
+20 schede
La lezione è parte del corso
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(Un totale di 1.173 schede)

Prova il corso gratuitamente

Il corso comprende anche le seguenti serie di schede:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Devi essere accedere per pubblicare un commento.