Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"

4.8  2    21 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
rozpocząć wojnę
Korea prawdopodobnie rozpocznie wojnę z USA.
inizia ad imparare
start a war
Korea will probably start a war with the USA.
zakładać interes
Kasia zdecydowała w końcu, że założy interes.
inizia ad imparare
start a business
Kate has finally decided to start a business.
zakładać rodzinę
Maciek założył rodzinę w wieku 35 lat.
inizia ad imparare
start a family
Maciek started a family at the age of 35.
zaczynać spotkanie
Zaczynam spotkanie za pół godziny, więc nie dzwoń.
inizia ad imparare
start a meeting
I'm starting a meeting in 30 minutes so don't call me.
zaczynać od nowa/jeszcze raz
Każdego dnia trzeba zaczynać od nowa i starać się zmieniać świat.
inizia ad imparare
start afresh
Every day you should start afresh and try to change the world.
wszczynać postępowanie karne
Poszkodowany wszczął postępowanie karne przeciw sprawcy wypadku.
inizia ad imparare
start criminal prosecution
The injured party has started criminal prosecution against the perpetrator of the accident.
podkładać ogień
Fabryka samochodów spłonęła, prawdopodobnie ktoś podłożył ogień.
inizia ad imparare
start a fire
The car factory has burnt down, someone probably started a fire.
+14 schede
La lezione è parte del corso
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(Un totale di 1.173 schede)

Prova il corso gratuitamente

Il corso comprende anche le seguenti serie di schede:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Devi essere accedere per pubblicare un commento.