Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"

4.5  1    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
protokołować
Sekretarka protokołowała spotkanie przez prawie trzy godziny.
inizia ad imparare
take a record
The secretary has been taking a record of the meeting for almost three hours.
stawać po czyjejś stronie
Jestem ci wdzięczna, że stanąłeś po mojej stronie.
inizia ad imparare
take sides with somebody
I'm grateful that you took sides with me.
brać udział w czymś
W środę wzięłam udział w szkoleniu z technik sprzedaży.
inizia ad imparare
take part in something
On Wednesday I took part in a training on sales techniques.
wziąć głęboki oddech
Weź głęboki oddech i nie denerwuj się!
inizia ad imparare
take a deep breath
Take a deep breath and don't get nervous!
przyjąć posadę
Zadzwonili do mnie z korporacji farmaceutycznej i zdecydowałam się przyjąć posadę managera marketingu.
inizia ad imparare
take a job
I was called from a pharmaceutical corporation and I decided to take a job of marketing manager.
przeprowadzać ankietę
Dział marketing przeprowadził ankietę satysfakcji wśród klientów.
inizia ad imparare
take a poll
The marketing department has taken a customer satisfaction poll.
brać urlop
W tym roku biorę urlop w lipcu.
inizia ad imparare
take a holiday
This year I'm taking a holiday in July.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(Un totale di 1.173 schede)

Prova il corso gratuitamente

Il corso comprende anche le seguenti serie di schede:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Devi essere accedere per pubblicare un commento.