Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"

5  1    49 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
popchnąć
Kolega popchnął ją w kierunku wyjścia.
inizia ad imparare
give a push
A friend gave her a push towards the exit.
sprawdzić/skontrolować coś
Poczekaj, muszę sprawdzić ten harmonogram.
inizia ad imparare
give something a check
Wait, I have to give this timetable a check.
mieć coś gdzieś
Mam gdzieś, co ona o mnie myśli.
inizia ad imparare
not give a damn about something
I don't give a damn about what she thinks about me.
zastanowić się
Warto zastanowić się nad jego ofertą, zwłaszcza, kiedy ciężko znaleźć dobrą pracę.
inizia ad imparare
give something consideration
His offer is worth giving consideration to, especially when it's difficult to find a good job.
usprawiedliwiać
Nic nie usprawiedliwia twojego zachowania.
inizia ad imparare
give justification
Nothing gives justification to your behaviour.
dać wykład
Profesor Smith dał jak zwykle nudny i długi wykład.
inizia ad imparare
give a lecture
As usual, Professor Smith gave a boring and long lecture.
wypłukać coś
Pamiętaj, żeby porządnie wypłukać ziemniaki.
inizia ad imparare
give something a rinse
Remember to give the potatoes a good rinse.
+42 schede
La lezione è parte del corso
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(Un totale di 1.173 schede)

Prova il corso gratuitamente

Il corso comprende anche le seguenti serie di schede:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Devi essere accedere per pubblicare un commento.