Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"

4.2  3    40 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
utrzymywać kondycję
Ćwiczę 3 razy w tygodniu, żeby utrzymać kondycję.
inizia ad imparare
keep fit
I exercise three times a week to keep fit.
zachowywać spokój
Zachowała spokój mimo, iż bardzo ją obraził.
inizia ad imparare
keep cool
She kept cool despite the fact that he offended her greatly.
trzymać coś w tajemnicy
Kasia długo trzymała informację o rozwodzie w tajemnicy.
inizia ad imparare
keep something quiet
Kate has kept the news about her divorce quiet for a long time.
zachować godność
Pacjentom w polskich szpitalach trudno jest zachować godność.
inizia ad imparare
keep one's dignity
It's difficult for patients in polish hospitals to keep their dignity.
trzymać dystans
Po roku on wciąż trzymał dystans w stosunku do mnie.
inizia ad imparare
keep one's distance
After a year he still kept his distance from me.
trzymać się ciepło
Nie wiem, co założyć, żeby czuć się ciepło w tak zimny dzień.
inizia ad imparare
keep warm
I don't know what to wear to keep warm on such a cold day.
podtrzymywać rozmowę
Ciężko z nim podtrzymywać rozmowę, to typowy milczek.
inizia ad imparare
keep the ball rolling
It's not easy to keep the ball rolling when talking to him, he's man of few words.
+33 schede
La lezione è parte del corso
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(Un totale di 1.173 schede)

Prova il corso gratuitamente

Il corso comprende anche le seguenti serie di schede:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Devi essere accedere per pubblicare un commento.