Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"

5  1    24 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
rezygnować z czegoś
W ubiegłym tygodniu Marcin zrezygnował z pracy.
inizia ad imparare
resign from something
Last week Martin resigned from his job.
uratować kogoś od czegoś
Musisz mi się odwdzięczyć, uratowałam cię przed złością szefa.
inizia ad imparare
save somebody from something
You have to show yourself grateful, I saved you from the boss's anger.
wyrzucić kogoś z (miejsce)
Dyrektor wyrzucił Marka ze szkoły za branie narkotyków.
inizia ad imparare
expel somebody from (place)
The head teacher has expelled Mark from school for taking drugs.
uniemożliwiać komuś/czemuś zrobienie czegoś
Brzydka pogoda uniemożliwiła mi pracę w ogrodzie.
inizia ad imparare
prevent somebody/something from doing something
Bad weather has prevented me from working in the garden.
pożyczyć coś od kogoś
Pożyczyłam samochód od Tomka wczoraj.
inizia ad imparare
borrow something from somebody
I borrowed the car from Tom yesterday.
powstrzymywać się od czegoś
Wolałabym, abyś powstrzymał się od swoich błyskotliwych komentarzy.
inizia ad imparare
refrain from something
I'd rather you refrained from your witty comments.
ukryć coś przed kimś
Starała się ukryć przed nim prawdę, ale ktoś ją wydał.
inizia ad imparare
hide something from somebody
She tried to hide the truth from him, but somebody betrayed her.
+17 schede
La lezione è parte del corso
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(Un totale di 1.173 schede)

Prova il corso gratuitamente

Il corso comprende anche le seguenti serie di schede:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Devi essere accedere per pubblicare un commento.