Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"

5  1    28 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
być cechą rodzinną
Skąpstwo jest naszą cechą rodzinną.
inizia ad imparare
run in the family
Being stingy runs in the family.
uruchamiać program
Najpierw ściągnij, następnie zapisz na pulpicie i na końcu uruchom program.
inizia ad imparare
run a program
First, download the program, then save it on the desktop and finally run it.
prowadzić działalność gospodarczą
Pan Kowalski prowadzi działalność gospodarczą od 2000 r.
inizia ad imparare
run a business
Mr Kowalski has been running his business since 2000.
pójść zgodnie z planem
Wszystko idzie zgodnie z planem i lecę na stypendium do USA.
inizia ad imparare
run according to plan
Everything is running according to plan and I'm going to the USA for a scholarship.
pełnić misję
Siostry Miłosierdzia prowadzą misję w Afryce.
inizia ad imparare
run a mission
The Sisters of God's Mercy run a mission in Africa.
pójść gładko
Kuba obawiał się spotkania z szefem, ale poszło gładko.
inizia ad imparare
run smoothly
Jacob was afraid of a meeting with his boss but it ran smoothly.
trzymać wszystko silną ręką
Mój tata lubi trzymać wszystko silną ręką, więc nie waż mu się sprzeciwiać.
inizia ad imparare
run a tight ship
My dad likes running a tight ship so don't dare to oppose him.
+21 schede
La lezione è parte del corso
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(Un totale di 1.173 schede)

Prova il corso gratuitamente

Il corso comprende anche le seguenti serie di schede:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Devi essere accedere per pubblicare un commento.