Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"

4.5  1    19 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
angażować się w coś
Gosia zawsze angażowała się w działalność charytatywną.
inizia ad imparare
be involved in something
Margaret has always been involved in charity.
być czymś pochłoniętym
Ostatnio jestem całkowicie pochłonięta pracą.
inizia ad imparare
be absorbed in something
Lately, I've been totally absorbed in work.
zawieść się na kimś/czymś
Wczoraj zawiodłam się na Łukaszu, nie zadzwonił choć obiecał.
inizia ad imparare
be disappointed in somebody/something
Yesterday I was disappointed in Luke, he didn't call although he promised.
zwierzać się komuś
Zawsze mogę zwierzyć się mojej mamie.
inizia ad imparare
confide in somebody
I can always confide in my mum.
upierać się przy czymś
Julia upierała się, by kupować ubrania, które były na nią o rozmiar za małe.
inizia ad imparare
persist in something
Julia persisted in buying clothes that were a size too small for her.
interesować się czymś
Interesuję się sztuką współczesną.
inizia ad imparare
be interested in something
I'm interested in modern art.
być ubranym w coś
Na przyjęciu Kasia była ubrana w czerwoną sukienkę.
inizia ad imparare
be dressed in something
At the party, Kate was dressed in a red dress.
+12 schede
La lezione è parte del corso
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(Un totale di 1.173 schede)

Prova il corso gratuitamente

Il corso comprende anche le seguenti serie di schede:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Devi essere accedere per pubblicare un commento.