Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"

5  1    30 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
spełnić powinność/spłacić swój dług
Przetłumaczyłam ci dokumenty, myślę, że spłaciłam swój dług.
inizia ad imparare
pay one's dues
I've translated the documents for you, I think I've paid my dues.
złożyć komuś wizytę
Babcia złożyła mi wczoraj nieoczekiwaną wizytę.
inizia ad imparare
pay somebody a visit
Yesterday, granny paid me an unexpected visit.
zarabiać na własne utrzymanie
Od 20 roku życia zarabiam na własne utrzymanie.
inizia ad imparare
pay one's way
I have been paying my way since the age of 20.
płacić z góry
Faktury od sprawdzonych dostawców są opłacane z góry.
inizia ad imparare
pay in advance
Invoices from reliable suppliers are paid in advance.
płacić rachunki
Marysia zawsze płaci rachunki na początku miesiąca.
inizia ad imparare
pay the bills
Mary always pays the bills at the beginning of each month.
płacić komuś za zrobienie czegoś
Moja mama płaci co roku strażakom za odśnieżanie dachu.
inizia ad imparare
pay somebody to do something
My mum pays the firefighters to clear the roof of snow every year.
płacić na żądanie
Zaciągnąłem pożyczkę u osoby prywatnej i teraz muszę płacić na żądanie pożyczkodawcy.
inizia ad imparare
pay on demand
I took out a loan with a private person and now I have to pay on the lender's demand.
+23 schede
La lezione è parte del corso
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(Un totale di 1.173 schede)

Prova il corso gratuitamente

Il corso comprende anche le seguenti serie di schede:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Devi essere accedere per pubblicare un commento.