Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"

4.8  2    63 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
podłączyć się do Internetu
W domu podłączę się do sieci i odpiszę ci na maila.
inizia ad imparare
go online
At home I'll go online and answer your e-mail.
zapłacić każdy za siebie
W restauracji zawsze płacimy z Marcinem za siebie.
inizia ad imparare
go Dutch with somebody
In a restaurant we always go Dutch with Martin.
wymigać się od kary/wyjść bez szwanku
Tym razem nie pozwolę mu wymigać się od kary!
inizia ad imparare
go scot-free
I won't let him go scot-free this time!
zjeżdżać/schodzić w dół/pogarszać się
W zimie zjeżdżaliśmy z góry na sankach.
inizia ad imparare
go downhill
In winter we used to go downhill on sledges.
pójść gładko
Rozmowa z szefem poszła gładko.
inizia ad imparare
go smoothly
The conversation with the boss went smoothly.
iść na ryby
Michał chodzi na ryby z tatą w piątki.
inizia ad imparare
go fishing
Michael goes fishing with his dad on Fridays.
zbieleć
Jej zęby zbielały, bo używała specjalnej pasty.
inizia ad imparare
go white
Her teeth have gone white because she used a special tooth paste.
+56 schede
La lezione è parte del corso
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(Un totale di 1.173 schede)

Prova il corso gratuitamente

Il corso comprende anche le seguenti serie di schede:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Devi essere accedere per pubblicare un commento.