Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"

5  1    51 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
dojść do porozumienia
W końcu doszliśmy z mężem do porozumienia.
inizia ad imparare
come to a compromise
Finally, my husband and I came to a compromise.
przychodzić komuś z pomocą
Marcin zawsze przychodzi mi z pomocą, kiedy go potrzebuję.
inizia ad imparare
come to one's rescue
Martin always comes to my rescue when I need him.
stanąć w bezruchu/zamierać
W godzinach szczytu ruch zazwyczaj zamiera.
inizia ad imparare
come to a standstill
In rush hours, traffic usually comes to a standstill.
zatrzymywać się
Zabrakło nam paliwa i traktor stanął w bezruchu w środku pola.
inizia ad imparare
come to rest/come to a halt
We ran out of petrol and the tractor came to a halt in the middle of the field.
przybiegać
Kiedy się dowiedziałam o wypadku, przybiegłam do ciebie tak szybko jak się dało.
inizia ad imparare
come running
When I got to know about the accident, I came running to you as fast as I could.
polubić kogoś/coś
Po jakimś czasie polubiłam nową koleżankę z pracy.
inizia ad imparare
come to like somebody/something
After some time I came to like my new colleague.
stawać się modnym
Białe spodnie znów stały się modne w tym roku.
inizia ad imparare
come into fashion
White trousers came into fashion again this year.
+44 schede
La lezione è parte del corso
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(Un totale di 1.173 schede)

Prova il corso gratuitamente

Il corso comprende anche le seguenti serie di schede:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Devi essere accedere per pubblicare un commento.