Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"

4.5  1    29 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
mówić o czymś
Dyrektor mówił o planach firmy na następny rok.
inizia ad imparare
talk about something
The director was talking about the company's plans for the next year.
cieszyć się z czegoś
Kasia cieszyła się z prezentów urodzinowych.
inizia ad imparare
be happy about something
Kate was happy about her birthday presents.
śmiać się z czegoś
Później śmieliśmy się z tej sytuacji, ale wcześniej byliśmy wściekli.
inizia ad imparare
laugh about something
Later we laughed about the situation but earlier we were furious.
troszczyć się o kogoś/przejmować się czymś
Monika bardzo troszczy się o swoją mamę.
inizia ad imparare
care about somebody/something
Monica cares about her mum very much.
być o coś złym
Ania jest zła o moje wcześniejsze wyjście z jej imprezy.
inizia ad imparare
be angry about something
Ann is angry about my leaving the party early.
myśleć o czymś
Dużo ostatnio myślałam o wyjeździe za granicę na stałe.
inizia ad imparare
think about something
Lately, I have been thinking much about going abroad for good.
przepraszać za coś
Chciałabym cię przeprosić za złe zachowanie.
inizia ad imparare
be sorry about something
I'd like to say I'm sorry about my bad behaviour.
+22 schede
La lezione è parte del corso
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(Un totale di 1.173 schede)

Prova il corso gratuitamente

Il corso comprende anche le seguenti serie di schede:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Devi essere accedere per pubblicare un commento.