Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"

3.5  2    55 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
wykonywać ćwiczenie/czynność
Zanim wykonasz ćwiczenia, spójrz na przykład.
inizia ad imparare
do an activity
Before you do the activities, look at the example.
zrobić pracę domową (zadanie szkolne)
Paulina zawsze odrabia prace domowe po szkole.
inizia ad imparare
do one's homework
Paula always does her homework after school.
ćwiczyć gimnastykę
Moja mama jako dziecko ćwiczyła gimnastykę.
inizia ad imparare
do gymnastics
My mum used to do gymnastics when she was a child.
czynić dobro
Czyń dobro, a ono wróci do ciebie.
inizia ad imparare
do good
Do good and it will return to you.
wykonywać pracę
Ważne, żebyś dobrze wykonywała swoją pracę, masz odpowiedzialne stanowisko.
inizia ad imparare
do work
It's important that you do your work well, you hold a responsible post.
jechać z prędkością 100 km/h
Jechał z prędkością 100 km/h, kiedy zdarzył się wypadek.
inizia ad imparare
do 100 km an hour
He was doing 100 km an hour when the accident happened.
walczyć z kimś/czymś
Zawsze będę walczyć z ludzką głupotą.
inizia ad imparare
do battle with somebody/something
I'll always do battle with human stupidity.
+48 schede
La lezione è parte del corso
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(Un totale di 1.173 schede)

Prova il corso gratuitamente

Il corso comprende anche le seguenti serie di schede:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Devi essere accedere per pubblicare un commento.