Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"

3  2    16 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
kłamać
Marcin często kłamie, więc bądź ostrożny.
inizia ad imparare
tell lies
Martin often tells lies so be careful.
powiedzieć coś komuś w tajemnicy
Powiedział mi to w tajemnicy, więc nikomu nie mów.
inizia ad imparare
tell somebody something in confidence
He told me that in confidence so don't tell it to anyone.
opowiedzieć anegdotę
Po obiedzie dziadek opowiedział nam anegdotę z czasów wojny.
inizia ad imparare
tell an anecdote
After dinner grandpa told us an anecdote from the war days.
odmawiać różaniec
Moja babcia odmawia codziennie różaniec.
inizia ad imparare
tell one's beads
My granny tells her beads every day.
mówić prawdę
Staram się zawsze mówić prawdę.
inizia ad imparare
tell the truth
I always try to tell the truth.
opowiedzieć bajeczkę/wciskać kit
Nie wciskaj mi kitu, wiem, że wydałeś te pieniądze.
inizia ad imparare
tell a cock-and-bull story
Don't tell me a cock-and-bull story, I know you have spent the money.
zdradzić sekret
Po tym jak Ania zdradziła im nasz sekret, już nigdy jej nie zaufam.
inizia ad imparare
tell a secret
After Ann told them our secret I'll never trust her again.
+9 schede
La lezione è parte del corso
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(Un totale di 1.173 schede)

Prova il corso gratuitamente

Il corso comprende anche le seguenti serie di schede:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Devi essere accedere per pubblicare un commento.